Category Archives for "Thương hiệu cá nhân online"

Th12 12

Sức mạnh không ngờ khi có 1 nhân cách truyền thông khác biệt

By Phùng Lê Sơn Hải | Thương hiệu cá nhân online

Người ta vẫn nhắm vào khuôn mặt các yếu nhân. Thị trường dành cho thương hiệu cá nhân không ngừng mở rộng. Nhiều người vẫn có nhu cầu được đánh giá một cá nhân cụ thể, bình phẩm về nhân cách, đời tư, phán xét hoặc tôn vinh một con người - đặc biệt là các nhân vật có khả năng ban hành chính sách, từ doanh nhân đến lãnh đạo.

BIẾT thêm ≫
error: Nội dung đã được bảo vệ !!