All Posts by Ngân Phan Thảo

About the Author

Th12 26

12 yếu tố quyết định thành công của landing page

By Ngân Phan Thảo | Digital Strategy

Landing page thật sự rất quan trọng trong các chiến lượt maketing của mỗi công ty, nó thực sự  giúp chuyển đổi tối đa những khách hàng tiềm năng khi các công ty đó sử dụng những phương pháp marketing dựa vào giá trị như : SEO, AdWords hay các phương tiện truyền thông khác nhằm thu hút người xem.
Vậy nên ta cần phải đặt câu hỏi: “Những yếu tố nào tạo nên một Landing Page hiệu quả nhất?”, “Liệu có thể tạo nên một Landing Page hoàn hảo???”. Bài viết này sẽ giúp bạn có được những lời khuyên HOT nhất hiện nay.

BIẾT thêm ≫
error: Nội dung đã được bảo vệ !!