All Posts by Phùng Lê Sơn Hải

About the Author

Th12 12

Sức mạnh không ngờ khi có 1 nhân cách truyền thông khác biệt

By Phùng Lê Sơn Hải | Thương hiệu cá nhân online

Người ta vẫn nhắm vào khuôn mặt các yếu nhân. Thị trường dành cho thương hiệu cá nhân không ngừng mở rộng. Nhiều người vẫn có nhu cầu được đánh giá một cá nhân cụ thể, bình phẩm về nhân cách, đời tư, phán xét hoặc tôn vinh một con người - đặc biệt là các nhân vật có khả năng ban hành chính sách, từ doanh nhân đến lãnh đạo.

BIẾT thêm ≫
Th9 12

Nghiên cứu cho thấy các thất bại sau sẽ xảy đến cho những doanh nghiệp thiếu chiến lược digital marketing

By Phùng Lê Sơn Hải | Digital Strategy

Nếu bạn không nghĩ đến chiến lược hay không có một chiến lược digital marketing trước đây thì.. cũng không sao cả. Có thể bạn vẫn đang thắng - những "trận đánh" nhỏ, mang tính nhất thời hay ăn may. Tuy vậy, có 10 điều bạn có thể gặp phải hay bỏ lỡ khi không có 1 chiến lược digital marketing đủ tốt:

BIẾT thêm ≫
error: Nội dung đã được bảo vệ !!